ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ผลตรวจสุขภาพตำรวจทั่วประเทศ

Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ...

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ

2021-10-05 11:01:14 | 1079

Cinque Terre

รหัสผ่านเข้าดูผลตรวจสุขภาพประจำปี

การลงทะเบียนแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยง ในเวบไชต์ก่อนตรวจสุขภาพ มีความสำคัญในการรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปีของท่าน เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต ชีพจร ขอให้ท่านกรอกให้ครบทุกขั้นตอนนะค่ะ ค ... อ่านต่อ

2021-09-13 14:49:29 | 12855


Cinque Terre

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพท ...

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ อ่านต่อ

2021-09-09 15:41:19 | 949

Cinque Terre

กรรมการตรวจประเมินฯขอรายงานผลของ รพ.ตำรวจ

ผลประเมิน WFME สถาบัน รพ.ตำรวจ อ่านต่อ

2021-08-10 13:59:24 | 1306

Cinque Terre

หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม

นักระบาดวิทยาภาคสนาม คือ กลุ่มคนที่นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

2021-08-01 14:04:31 | 645

เว็บไซต์ทางการแพทย์