ข่าวสาร รหัสผ่านเข้าดูผลตรวจสุขภาพประจำปี

2021-09-13 14:49:29 | 1208


Cinque Terre

ความสำคัญของรหัสผ่านเก็บไว้ หากผลตรวจสุขภาพประจำปี ของท่านหายหรือหาไม่เจอ สามารถเข้ามาดูได้ตลอด และดาวน์โหลดออกไปดู และเปรียบเทียบของปีที่ท่านตรวจปัจจุบันได้ค่ะ (สำหรับผู้ที่ตรวจประจำทุกปีสามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี) การลงทะเบียนแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยง ในเวบไชต์ก่อนตรวจสุขภาพ มีความสำคัญในการรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปีของท่าน เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต ชีพจร ขอให้ท่านกรอกให้ครบทุกขั้นตอนนะค่ะ