ข่าวสาร โรงพยาบาลตำรวจ ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนำ้ท่าว จังหวัด ชัยภูมิ

2021-10-05 11:01:14 | 1078


Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ