ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

   กำหนดรหัสผ่าน

   กำหนดคำถามยืนยันตัวตน (กรณีลืมรหัสผ่าน)

คำถามที่ 1 : คุณเกิดที่จังหวัดอะไร*

คำถามที่ 2 : โรงเรียนชั้นประถมที่แรกคุณเข้าเรียน*


หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ สามารถตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพได้ที่ บัญชีข้อมูลส่วนตัว