ข่าวสาร ขั้นตอนเข้าดูผลตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ

2023-11-10 14:41:53 | 2334


Cinque Terre

โปรดอ่านและทำความเข้าใจในการเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อสอบถามข้อมูล ผลตรวจสุขภาพประจำปี ในกรณีที่เข้าดูไม่ได้ หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆกรุณา แจ้ง ยศ ชื่อ สกุล หน่วยงาน จังหวัด ให้ชัดเจน หากไม่แจ้งข้อมูล เราขอนุญาตไม่ตอบ และเอาออกจากกลุ่มนะค่ะ (เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อข้องและไม่หวังดี) แอดมิน จะตอบไลน์ หรือแก้ไขข้อมูลให้ในวันทำการ ส่วนเสาร์ อาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ จะไม่มีแอดมินตอบ นะค่ะ ขอบคุณค่ะ