ติดต่อเราที่อยู่

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


เบอร์โทรศัพท์

0-2207-6000


เดินทางด้วยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่าน


จุดลงป้ายรถประจำทาง และ สายรถเมย์ที่ผ่าน

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15,16,25,40,53

2. ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 15,16,25,40,53

3. วัดปทุมวนาราม 15,16,25,40,53

4. พระพรหมเอราวัณ 15,16,25,40,53

5. โรงพยาบาลตำรวจ 15,16,25,40,53

6. เพนนิซูล่า 15,16,25,40,53

7. facebook กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร.