คำถามที่พบบ่อย


    1. ไม่สามารถเข้าดูผลตรวจในเวบได้ทำงัย ต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนของ รพ.ตร.

       ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. ตามหมายเลข 02 - 207 6217 ได้ในเวลาราชการค่ะ


    2. ไม่พบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ต้องติดต่อที่ไหน ?

       0-2207-6000