ข่าวสาร ผู้บังคับบัญชา ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ

2018-06-20 00:00:00 | 1609


Cinque Terre

ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ บริการด้วยใจ เพราะเราห่วงใยในสุขภาพทุกท่าน