ข่าวสาร โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

2018-06-26 09:33:19 | 1406


Cinque Terre

ออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าอบรม ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีให้บริการแก่ท่านเสมอ