ข่าวสาร โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1

2018-06-26 09:34:42 | 2270


Cinque Terre

ออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีให้บริการแก่ท่านเสมอ