ข่าวสาร ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ภาค 7 - 9 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 12 กันยายน 2561

2018-07-29 18:24:04 | 6575


Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ตำรวจภูธรภาค 7 - 9 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 12 กันยายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจห่วงใย ในสุขภาพของท่านเสมอ