ข่าวสาร "โครงการสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต"

2018-09-03 09:51:59 | 3162


Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือกับบริษัท การบินไทยฯ จัดงานแถลงข่าว "โครงการสร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต" วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับคุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว โครงการสร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนและ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) ของ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน ) กว่า 3 ล้านคนทั่วโลก ร่วมกันบริจาคหารายได้เพื่อนำมาสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่าง Sky walk ของรถไฟฟ้าBTS เข้าสู่โรงพยาบาลตำรวจ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถไฟฟ้าBTS ในการเดินทาง สามารถเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลตำรวจได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่า โรงพยาบาลตำรวจ ให้บริการดูแลด้านสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลานานมากกว่า 60 ปี การเดินทางสู่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์จุดศูนย์รวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะโรงแรม ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สักการะของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงทำให้สี่แยกราชประสงค์ เป็นจุดที่การจราจรค่อนข้างติดขัด ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทางมารับการรักษาในโรงพยาบาล ประกอบกับโรงพยาบาลตำรวจมีพื้นที่จอดรถค่อนข้างจำกัด ไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วย รถไฟฟ้าBTS จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และมีหลายครั้งที่ผู้ใช้บริการบนรถไฟฟ้าBTS เกิดภาวะเจ็บป่วยกะทันหัน ฉุกเฉิน การนำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่อนข้างลำบาก ต้องเคลื่อนย้ายลงผ่านสะพานที่แคบและลาดชัน โรงพยาบาลตำรวจจึงมีโครงการสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่าง Sky walk ของรถไฟฟ้าBTS เข้าสู่ โรงพยาบาลตำรวจ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและยังส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวที่อาจเจ็บป่วยฉุกเฉินบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์หรือห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียงให้มาใช้บริการในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ก่อนถึงมือแพทย์ นอกจากนี้บริเวณการสร้างสะพานเชื่อมดังกล่าวยังเป็นบริเวณที่ใกล้ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งน่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ป่วย แต่เนื่องจากการสร้างสะพานดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากและเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และจากสถานการณ์ของโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนมากในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากเพราะต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมหรือแม้แต่สิทธิกรมบัญชีกลาง ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงลงมติว่าจะต้องมีการหารายได้เข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสถานที่ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในเวลาต่อไปจะมีการเปิดคลินิกพิเศษและคลินิกนอกเวลาขึ้นตรงบริเวณที่สะพานข้ามถึง ซึ่งจะอยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2 นับว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบของการให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาใช้บริการแต่มีข้อจำกัดด้านเวลาการทำงาน ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งนับว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยหารายได้ให้กับโรงพยาบาลต่อไป สะพานบุญแห่งนี้จะเป็นทางเชื่อมให้กับผู้มีจิตศรัธทาหรือผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างสะพานข้ามต่อระหว่างSky walk ของรถไฟฟ้าBTS เข้าสู่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อลดระยะการเดินทางให้กับผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ทางโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความประสงค์อยากร่วมกัน สร้างสะพานบุญสามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ(ทุนกองกลาง มูลนิธิฯ) " ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลตำรวจ เลขที่บัญชี 982-2-72844-1 โทร. 0-2207-6200 ******************************************************************************* #รพ.ตร. #โรงพยาบาลตำรวจ #การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า #สะพานบุญ #ต่อสะพานบุญ #ประชาสัมพันธ์