ข่าวสาร โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

2019-08-07 09:48:27 | 3217


Cinque Terre

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และลดการสูญเสียทรัพยากรกำลังพลและงบประมาณ โรงพยาบาลตำรวจจึงได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับการดูแลด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป