ข่าวสาร โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

2021-07-16 11:05:31 | 1166


Cinque Terre

ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลตำรวจ