ข่าวสาร ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566

2022-09-22 08:57:35 | 785


Cinque Terre

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565