ข่าวสาร ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ (ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมดได้)

2023-04-04 14:03:05 | 243


Cinque Terre

ผู้ป่วยฉุกเฉินทย์ * บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน * ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ * จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำ บัดรักษา อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือ อาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น