ข่าวสาร โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจประจำปี 2566

2023-05-02 09:15:39 | 3442


Cinque Terre

ออกปฏิบัติภารกิจโครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจ 2566 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร