ข่าวสาร การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ

2023-05-02 09:53:58 | 2458


Cinque Terre

การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง 1. สแกน QRCODE 2. เข้าแอบแทนใจ